Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Referendarz ds. podatku od niektórych instytucji finansowych i analiz ekonomicznych w Ministerstwie Finansów

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Referendarz
ds. podatku od niektórych instytucji finansowych i analiz ekonomicznych
w Ministerstwie Finansów

w Wydziale Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych i Analiz Ekonomicznych Opodatkowania, Departament Polityki Podatkowej

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Ważne do: 12 września 2023 r.

Ogłoszenie nr: 126166
Oferta pracy – 2023/181/DSP

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
- Uczestniczy w opracowywaniu projektów ustaw oraz projektów innych aktów prawnych dotyczących podatku od niektórych instytucji finansowych oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym.
- Uczestniczy w sporządzaniu analiz ekonomicznych w ramach oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych prawa podatkowego opracowanych w departamencie.
- Uczestniczy w sporządzaniu analiz ekonomicznych w zakresie możliwości zastosowania nowych rozwiązań podatkowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu aktu normatywnego prawa podatkowego w zakresie właściwości departamentu.
- Uczestniczy w opracowywaniu projektu ustawy budżetowej i jej wykonywaniu w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sprzedaży detalicznej.
- Uczestniczy w sporządzaniu projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, a także w opracowywaniu projektów odpowiedzi na wystąpienia innych organów państwa z zakresu podatku od niektórych instytucji finansowych.
- Uczestniczy w pracach analitycznych dotyczących sytuacji sektora finansowego w Polsce oraz państwach członkowskich UE, a także w opiniowaniu oraz opracowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania, raporty organizacji międzynarodowych (MFW, OECD) odnośnie do podatku od niektórych instytucji finansowych.
- Uczestniczy w pracach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
- Współpracuje w zakresie statystyki podatkowej, w ramach udziału w pracach komitetów i grup roboczych UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
- Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
- Znajomość prawa podatkowego, w tym podatku od niektórych instytucji finansowych
- Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
- Znajomość zasad techniki prawodawczej
- Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
- Umiejętność analizowania informacji
- Umiejętność współpracy w zespole
- Umiejętność skutecznej komunikacji
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/referendarz,126166,v7

Dodano dnia: 29-08-2023

Reklama:

Ministerstwo Finansów

Zobacz wszystkie oferty Ministerstwo Finansów 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji