Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz w Ministerstwie Finansów

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz

w Wydziale Analiz Operacyjnych II, Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Ogłoszenie nr: 121377
Oferta pracy – 2023/105/IF

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Ważne do: 8 czerwca 2023 r.


Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
• Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów.
• Przeprowadza procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Przetwarza informacje w trybie określonym w ustawie, niezbędne do przeprowadzania analiz operacyjnych.
• Przygotowuje i wysyła informacje w języku angielskim związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw.
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje właściwy organ o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
• Wykształcenie: wyższe
• Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze finansów lub podatków lub instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych.
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,121377,v7

Dodano dnia: 29-05-2023

Reklama:

Ministerstwo Finansów

Zobacz wszystkie oferty Ministerstwo Finansów 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji