Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Specjalista ds. wymiany informacji podatkowych, Departament Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Specjalista ds. wymiany informacji podatkowych

w Wydziale Wymiany Informacji Podatkowych, Departament Polityki Podatkowej
w Ministerstwie Finansów

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Ważne do: 12.05.2023 r.

Ogłoszenie nr: 120001
Oferta pracy – 2023/093/DSP


Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
• Współpracuje z zespołem w zakresie tworzenia podstaw polityki ministra właściwego ds. finansów publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej wymiany informacji podatkowych oraz wdraża krajową strategię wymiany inf. podatkowych.
• Bierze udział w opracowywaniu dokumentów na posiedzenia i w ramach prac grup roboczych oraz komitetów roboczych UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie wymiany informacji podatkowych.
• Uczestniczy w zadaniach związanych z procesem legislacyjnym, w tym opracowuje projekty założeń ustaw, projekty ustaw oraz projekty innych aktów prawnych. Opracowuje uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji.
• Bierze udział w dokonywaniu wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych, jak również wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
• Uczestniczy w bieżącej analizie prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pod kątem wprowadzenia zmian do prawa polskiego w obszarze wymiany inf. podatkowych.
• Bierze udział w opracowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, interwencje posłów i senatorów, a także na wystąpienia innych instytucji w zakresie wymiany inf. podatkowych.
• Uczestniczy w opracowywaniu od strony merytorycznej konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych dotyczących wymiany inf. podatkowych.


Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
• Wykształcenie: wyższe magisterskie
• Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze podatków lub współpracy międzynarodowej lub administracji publicznej
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
• Znajomość polskiego prawa podatkowego (PIT, CIT, Ordynacja podatkowa)
• Znajomość zasad współpracy międzynarodowej
• Znajomość zasad techniki legislacyjnej
• Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
• Umiejętność analizowania informacji
• Umiejętność współpracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe):
• Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub prawa spółek lub spraw międzynarodowych.
• Doświadczenie zawodowe: 1 rok w instytucjach unijnych lub międzynarodowych lub w instytucjach finansowych.
• Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
• Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
• Znajomość prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Znajomość prawa spółek


Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,120001,v7

Dodano dnia: 28-04-2023

Reklama:

Ministerstwo Finansów

Zobacz wszystkie oferty Ministerstwo Finansów 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji