Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Ochrona obiektu publicznego

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

Ochrona obiektu publicznego
Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie, Polska)


Branża:Forma zatrudnienia: pełen etat


Minimalny poziom wykształcenia: średnie


Wymagania:
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony + książeczka do broni (wymagamy)

 • Doświadczenie w ochronie

 • Niekaralności,

 • Samodzielności, dyspozycyjności, odpowiedzialności,

 • Sumienności i zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków,

 • Umiejętności działania w sytuacjach stresowych,

 • Dobra kondycja fizyczna,

 • Wysokiej kultury osobistej,

 • Umiejętności pracy w zespole,
Oferujemy:
 • System  zmianowy  12h

 • Umowa o pracę

 • Terminową realizację świadczeń wynikających z umowy,

 • Współpracę z renomowanym klientem,

 • Stabilność zatrudnienia,
Wymagane dokumenty:
 1. Dokument potwierdzający kwalifikacje na pracownika ochrony  fizycznej

 2. Książeczka do broni

 3. Potwierdzenie z sądu o niekaralności (KRK)

 4. Badania lekarskie do kwalifikacji 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupa Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko np.pracownik ochrony . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Grupa Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Grupa Solid Security Sp. z o. o. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Grupa Solid Security Sp. z o. o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Grupa Solid Security Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Grupa Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r. 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Grupa Solid Security Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Dodano dnia: 12-09-2018

Reklama:

SOLID SECURITY Sp. z o.o.

Zobacz wszystkie oferty SOLID SECURITY Sp. z o.o. 

Reklama

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji