Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

OPERATOR MONITORINGU WIZYJNEGO

Lokalizacja: Lublin

Ogłoszenie Agencja Pracy

Szczegóły oferty:

OPERATOR MONITORINGU WIZYJNEGO
Miejsce pracy: Lublin (lubelskie, Polska)


Branża:Forma zatrudnienia: pełen etat


Minimalny poziom wykształcenia: zawodowe


Minimalne doświadczenie: 0-2 lata
Opis stanowiska:
 • profesjonalna obsługa monitoringu,

 • raportowanie dostrzeżonych nieprawidłowości,

 • przestrzeganie procedur kontrahenta.
Wymagania:
 • doświadczenie w pracy na monitoringu,

 • biegła obsługa komputera,

 • niekaralność,

 • dyspozycyjność,

 • obowiązkowość,

 • spostrzegawczość.
Oferujemy:
 • atrakcyjna stawka godzinowa,

 • elastyczny grafik pracy,

 • praca w energicznym zespole,

 • możliwość uzyskania premii za wyniki w pracy,

 • zdobycie cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji.


U W A G A

CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Operatora monitoringu wizyjnego (CCTV).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Simple Work Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 212A w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Simple Work Group Sp. z o. o.
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Simple Work Group Sp. z o. o., ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Simple Work Group Sp. z o. o.,, ul. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Simple Work Group Sp. z o. o., na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Simple Work Group Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
Dodano dnia: 14-07-2018

Reklama:

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.

Darmowy kreator CV bez rejestracji